สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

6/1 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ :  0-4381-1244 

โทรสาร   : 0-4381-2971 

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/kalasin/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ :  0-4333-3115-6 

โทรสาร  : 0-4324-1810

อีเมล  : moi_ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/khonkaen/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

255 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท์ :  044-811316 

โทรสาร  : 044-821828

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chaiyaphum/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

82/3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0-4251-1477

โทรสาร : 0-4251-5406

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonphanom/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ชั้นที่ 3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0 4492 2625-6

โทรสาร : 0 4492 2627

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonratchasima/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 0-4461-2934

โทรสาร : 0-4461-7182 

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : www.industry.go.th/buriram/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

229 หมู่ที่ 9 ถนนบึงกาฬ-ศรีวิไล ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042-492144 

โทรสาร   : 042-491519

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/buengkhan/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

172 ถนนมหาสารคาม – วาปีปทุม หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

ห้องปฏิบัติงาน อสจ.มค. 043-777186 ต่อ 17  โทรสาร 043-777545

ฝ่ายนโยบายและแผน  043-777451 ต่อ 11  โทรสาร 043-777545

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 043-740451 ต่อ 12  โทรสาร 043-777545

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม 043-740451 ต่อ 14  โทรสาร 043-777545

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/mahasarakham/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

188 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 49000 

โทรศัพท์ : 042-611-297 ,042-613-693 ,042-611-302

โทรสาร   : 042-613-694  

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/mukdaharn/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

135 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์ :  045-586035-6 ต่อ 11,16

โทรสาร  : 0 4558 6037

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/yasothon/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

56 ถนนรัฐกิจไคลคลา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043 513337

ฝ่ายนโยบายและแผน 043 513337 ต่อ 104

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 043 513337 ต่อ 106

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม 043 513337 ต่อ 107

โทรสาร  : 043 513337 ต่อ 105

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/roiet/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

302/1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์  : 0-4281-1959

โทรสาร  : 0-4281-2608

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/loei/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

369 หมู่ที่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045-616152  

โทรสาร   : 045-612503

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sisaket/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 

1767/11 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอเมืองสกลคร  จังหวัดสกลคร 47000

โทรศัพท์ : 0 4271 1686 ต่อ 101  

โทรสาร : 0 4271 3536

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sakonnakhon/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  

794 หมู่ที่ 7 ถนนสุรินทร์–ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 

โทรศัพท์ : 044-511980 

ฝ่ายนโยบายและแผน ต่อ 14,15

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่อ 22,23

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต่อ 19,24

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ *ให้บริการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เฉพาะวันจันทร์-อังคาร ต่อ 17,18

โทรสาร  : 044-514720 

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/surin/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

โทรศัพท์ :  0 4242 1272

โทรสาร  : 0 4241 1999 ต่อ 20

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nongkhai/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 0-4231-6721

โทรสาร : 0-4231-6723

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nongbualamphu/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 0 4552 3115-7 

โทรสาร   : 0 4552 3114

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/amnatcharoen/

 

 

สำนักงาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

 

สำนักงาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

7 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-221119 

โทรสาร  :  042-244508

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/udonthani/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนสุรศักดิ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์  045-244668

โทรสาร  : 045-244669

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ubonratchathani/