สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออก

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

200 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 

โทรศัพท์ :  0-3931-2135 

โทรสาร  : 0-3932-2125

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chanthaburi/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

18 ถนนจุลละนันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์  :  0-3851-2526

โทรสาร   : 0-3851-2438 , 0-3851-4833

อีเมล   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chachoengsao/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

97/125 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 0-3827-4124-5 

โทรสาร   : 0-3827-6851

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chonburi/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 

322/10 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ : 0-3951-1945

โทรสาร  : 0-3952-0228

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/trat/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

67 หมู่ที่ 3  ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์: 037 452 241

โทรสาร  : 037-452242

อีเมล   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/prachinburi/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

140/20 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ : 0-3880-8177  

โทรสาร  : 0-3880-8178, 0-3861-3649

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/rayong/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0 3742 5053 , 0 3742 5056

โทรสาร  : 0 3742 5055

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sakaeo/