สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคใต้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

196 หมู่ที่ 7  ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์  : 075-612-998  

โทรสาร    : 075-620-060

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/krabi/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

201 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ :  077 511601 

โทรสาร   : 077504820

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chumphon/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

200 ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ : 0-7521-8699 ต่อ 102

อุตสาหกรรมจังหวัดต่อ 101,103, 104

ฝ่ายนโยบายและแผนต่อ 105

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมต่อ 107

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานฯต่อ 108

โทรศัพท์ระบบ IP : 8640, 8641

โทรสาร : 0-7521-2841

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/trang/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

87 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

โทรศัพท์  :  075 356740 

โทรสาร    : 075 346121 

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakornsrithammarat/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

37 ถนนศูนย์ราชการ  หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073-532030-1

โทรสาร  : 073-532024

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/narathiwat/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073-414295

โทรสาร   : 073-414296

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/pattani/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

490 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

โทรศัพท์ : 0-7641-1980 

โทรสาร   : 0-7641-2338

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phangnga/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

80 ถนนกุมารศึกษา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 0-7461-2416

โทรสาร   : 0-7461-1772

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phatthalung/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

48/4 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 072-222-754

โทรสาร : 072-216-918

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phuket/ 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

37 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ : 0-7321-3978, 0-7321-1654 

โทรสาร  : 0-7321-1962

ip phone   : 8710,8711

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/yala/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

7 ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 

โทรศัพท์ :  077-821612

โทรสาร  : 077-812375

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ranong/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

161 หมู่ที่10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ : 0-7431-1511

โทรสาร   : 0-7431-1596

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/songkhla/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

โทรศัพท์ : 0 7472 2171 

โทรสาร   : 07472 2171 ต่อ 12 

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/satun/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

156/7 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077-272590

โทรสาร   : 077-272590 ต่อ 5 , 077-272270

อีเมล   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/suratthani/