ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

เข้าร่วมพิธีสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
23-04-2562 New!
ออกพื้นที่เพื่อรับคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
23-04-2562 New!
ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
23-04-2562 New!