หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง รอบที่ 1

สำนักบริหารกลาง 22-02-2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง รอบที่ 1 ได้เข้าเยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้หอเผาทิ้ง (Flare) ซึ่งหอเผาทิ้งมีความสำคัญอย่างมากต่อโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจว่าการระบายและกำจัดก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) และของเหลวที่จะต้องถูกปล่อยออกจากระบบการผลิตจะถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน  และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียอีกด้วย