ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11-02-2562


เอกสารแนบ: