ที่อยู่:

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร10400

โทรศัพท์:

02-2023000
02-2023048

อีเมล:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แบบฟอร์มติดต่อเรา
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกอีเมล
เขียนข้อความ