ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หลักสูตร"นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง" รุ่นที่ 21
เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
30-11-2563
รมว.สุริยะฯ เปิดงาน OIE FORUM ประจำปี 2563
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
26-11-2563