ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 31/10/2562


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/09/2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ 1 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/08/2562


ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว -ดำ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 15/08/2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ(System Integator : SI)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/06/2562


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2561 (1ตุลาคม2560 - 30 กันยายน2561)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/05/2562


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/04/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 05/04/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/03/2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 12/03/2562


Page 1 of 10