แบบฟอร์มบุคคล


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง (ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึง 30 เมษายน 2563 )

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 01/04/2563


ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) ประจำกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 17/03/2563


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 13/03/2563


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ ประจำกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 09/03/2563


ประกาศ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 06/03/2563


ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 06/03/2563


ประกาศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับสมัครสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 24/02/2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 13/02/2563


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 31/01/2563


ประกาศ สปอ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 24/01/2563


Page 1 of 28