แบบฟอร์มบุคคล


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน (คนพิการ)

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 20/10/2556


ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 20/10/2556


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 20/10/2556


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล(คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 20/10/2556


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 20/10/2556


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ_ทักษะ_และสมรรถนะ_(ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม)

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 20/10/2556


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 20/10/2556


รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 20/10/2556


ประกาศจังหวัดยะลาเรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 20/10/2556


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง : วิศวกร งานราชการ 2556

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 16/09/2556


Page 27 of 28