ประกาศผู้ชนะ เช่าวงจารสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาการ 6 เดือน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26-02-2563


เอกสารแนบ: