ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.61)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/04/2562


บันทึกวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.61)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/04/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ และเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/04/2562


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2561)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 01/04/2562


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 27/03/2562


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 27/03/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ และเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/03/2562


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/02/2562


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/02/2562


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/02/2562


Page 2 of 24