ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็ปไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธี e-bidding

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/11/2562


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/11/2562


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/11/2562


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/11/2562


ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดากรสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่องประจำปีงบประมาณ 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 30/10/2562


ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 13/09/2562


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 13/09/2562


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/08/2562


ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/08/2562


ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/08/2562


Page 2 of 25