ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/02/2563


จ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/02/2563


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุดและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/02/2563


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/02/2563


ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/01/2563


ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ. สอจ. กรม. สาขากรมในภูมิภาค และหน่วยงานในสังกัด อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/01/2563


ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย VoIP - Voice over IP หรือ Voice Gateway ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/01/2563


ประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/01/2563


ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 เดือน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/01/2563


ประกาศ ยกเลิกโครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/01/2563


Page 2 of 27