ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ครั้งที่2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/03/2557


ประกาศ เรื่องยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 28/02/2557


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ปอ/2557 การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/02/2557


ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/02/2557


ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/02/2557


เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการ OPOAI

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 28/01/2557


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/12/2556


ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/11/2556


ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/11/2556


ประกวด เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 4 คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/10/2556


Page 23 of 24