ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาดำเนินโครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์และห้องประชุม อก. 2 สปอ. ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/06/2557


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 102 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/06/2557


ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างดำเนินโครงการศูนย์บริการร่วมของกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/06/2557


ประกาศ ประกวดราคาดำเนินการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 02/06/2557


ประกาศ เรื่องประกวดราคาการเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงระบบอินทราเน็ตและระบบอินเทอร์เน็ต

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 30/05/2557


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การเช่าใช้งานวงจรสื่อสารความเร็วสูง ระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/05/2557


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 102 เครื่อง ครั้งที่3

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 21/05/2557


ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงห้องประชุม อก 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/05/2557


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/05/2557


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการศูนย์บริการร่วมของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/05/2557


Page 23 of 25