ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/11/2556


ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/11/2556


ประกวด เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 4 คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/10/2556


ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/10/2556


ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดจ้างทำจุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ปี 2557

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/10/2556


Page 27 of 27