ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 27/12/2562


ประกาศ ประกวดราคาซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/12/2562


ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะ 5 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/12/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/12/2562


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการพัฒนาเว็ปไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/11/2562


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็ปไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธี e-bidding

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/11/2562


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/11/2562


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/11/2562


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/11/2562


ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดากรสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่องประจำปีงบประมาณ 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 30/10/2562


Page 3 of 27