ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 13/09/2562


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 13/09/2562


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/08/2562


ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/08/2562


ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/08/2562


ยกเลิกประกาศจ้างทีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม(เจ้าหน้าที่)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/08/2562


จัดซื้อครุภัณฑ์จากงบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 02/08/2562


ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม (เจ้าหน้าที่)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/07/2562


ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563-2565

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/07/2562


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว -ดำ จำนวน 13 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/07/2562


Page 4 of 27