ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/06/2562


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร สี-ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 30/04/2562


ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ (System Integrator SI)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/04/2562


วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.61)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/04/2562


บันทึกวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.61)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/04/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ และเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/04/2562


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2561)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 01/04/2562


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 27/03/2562


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 27/03/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ และเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/03/2562


Page 5 of 27