ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ สปอ. เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/07/2561


ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/07/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบรายงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/07/2561


ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 05/07/2561


ประกาศจัดจ้างการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/07/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/07/2561


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสาธิตและการประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ ITC ระดับจังหวัดในรูปแบบของ Mobile Kiosk ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 02/07/2561


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/06/2561


ประกาศจัดจ้างทำหนังสือการ์ตูนให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/06/2561


ประกาศยกเลิกการจัดจ้างการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจร และวันโอโซนสากล ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/06/2561


Page 9 of 27