ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) จำนวน 4 คัน ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23-03-2561


เอกสารแนบ: