ประกาศ ร่าง ข้อกำหนดการจ้างและราคากลาง โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22-01-2563


เอกสารแนบ: