ข้อกำหนดขอบเขตของงาน การเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10-12-2556
ระบบอินทราเน็ต ระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานระดับกรม สาขาในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ระยะเวลา 2 เดือน


เอกสารแนบ: