ข้อกำหนดคุณลักษณะทางด้านเทคนิค การจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์222

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18-12-2556
ข้อกำหนดคุณลักษณะทางด้านเทคนิค การจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 102 ชุด ปีงบประมาณ 2557 


เอกสารแนบ: