ร่าง TOR การเช่าใช้งานวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบอินทราเน็ต และระบบอินทรอเน็ต...

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 01-04-2557
ร่าง TOR การเช่าใช้งานวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบอินทราเน็ต และระบบอินทรอเน็ต สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด หน่วยงานระดับกรม สาขาของกรมในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2557   *หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง  e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือติดต่อที่เบอร์ 02-202-3232 ติดต่อ คุณจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ ตั้งแต่ 3 - 8 เมษายน 2557


เอกสารแนบ: