ร่างข้อกำหนดการจ้าง โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18-04-2557


เอกสารแนบ: