ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน การเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็ว ระบบอินทราเน็ต ระบบอินเตอร์เน็ต

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 01-05-2557
*หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อที่เบอร์ 02-202-3232 ติดต่อ คุณจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์  ตั้งแต่ 1 - 6 พฤษภาคม 2557


เอกสารแนบ: