ร่าง TOR โครงการศูนย์บริการร่วมของกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา (One Stop Service)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19-05-2557
*หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง ติดต่อที่เบอร์ 02-202-3012  ติดต่อ กลุ่มการคลังและพัสดุ ตั้งแต่ 20 - 26 พฤษภาคม 2557


เอกสารแนบ: