ร่าง TOR โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงห้องประชุม อก 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20-05-2557
ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference) โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงห้องประชุม อก 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557     *หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อที่เบอร์ 02-202-3232 ติดต่อ คุณจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ ตั้งแต่ 20-23 พฤษภาคม 2557


เอกสารแนบ: