ร่าง Tor การจัดจ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายสื่อสารภายในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 75 จังหวัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11-03-2558
*หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , หรือติดต่อที่เบอร์ 02-202-3232 ติดต่อ คุณจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ ตั้งแต่ วันที่ 11 - 13  มีนาคม 2558


เอกสารแนบ: