ร่าง TOR การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค(OPOAI)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 30-03-2558
หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 02-2023173 โทรสาร 02-202-3060 ติดต่อ คุณวันเพ็ญ คล้อยวิถี ตั้งแต่ 8 เมษายน - 16 เมษายน 2558


เอกสารแนบ: