TOR งานปรับปรุงกั้นห้อง และตกแต่งภายในอาคาร สปอ.ส่วนต่อเติม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08-07-2558
*หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง ติดต่อที่เบอร์ 02-202-3012 ติดต่อ คุณสุรีย์รัตน์ มีประเสริฐ ตั้งแต่ วันที่ 8-13  กรกฎาคม 2558


เอกสารแนบ: