TOR ปรับปรุงและตกแต่งภายใน พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องทำงานผู้บริหารระดับสูงชั้น 3 , 4 และ 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14-07-2558


เอกสารแนบ: