TOR งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ห้องทำงานสำนักงานรัฐมนตรี ห้องรับรองและโถงด้านหน้า ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29-07-2558


เอกสารแนบ: