TOR การจ้างประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06-11-2558
*หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อ คุณวันเพ็ญ คล้อยวิถี ที่เบอร์ 0 2202 3173 หรือ คุณสุรีย์รัตน์ มีประเสริฐ ที่เบอร์ 0 202 3012 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่ วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558


เอกสารแนบ: