ร่าง TOR/TOR

ร่างข้อกำหนดการจ้าง โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/04/2557


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 102 เครื่อง ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/04/2557


ร่าง TOR การเช่าใช้งานวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบอินทราเน็ต และระบบอินทรอเน็ต...

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 01/04/2557


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 102 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/03/2557


ข้อกำหนดขอบเขตงาน การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/02/2557


ข้อกำหนดขอบเขตงาน การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/02/2557


ข้อกำหนดขอบเขตงาน การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 21/01/2557


ข้อกำหนดคุณลักษณะทางด้านเทคนิค การจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์222

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/12/2556


ข้อกำหนดขอบเขตของงาน การเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/12/2556


ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของรถยนต์โดยสาร รถตู้

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/10/2556


Page 25 of 25