ร่าง TOR/TOR

ข้อกำหนดขอบเขตงาน การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/02/2557


ข้อกำหนดขอบเขตงาน การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 21/01/2557


ข้อกำหนดคุณลักษณะทางด้านเทคนิค การจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์222

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/12/2556


ข้อกำหนดขอบเขตของงาน การเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/12/2556


ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของรถยนต์โดยสาร รถตู้

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/10/2556


Page 24 of 24