การชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน ที่ธนาคารกรุงไทยได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั่วประเทศ

อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีประกาศเจตจำนงสุจริต.jpg

นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประกาศเจตจำนงสุจริต ร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริต.jpg

นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประกาศเจตจำนงสุจริต ร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/cc317afded65c1270085323188796dbe_S.jpg
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
28 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/71650243917cf007a8576a22114c90ed_S.jpg
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/f95cb1a935249ea7b68782e0ae974dfd_S.jpg
เข้าร่วมประชุมการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev