ร่วมงานพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2561

กิจกรรมศึกษาดูงานและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

จัดศึกษาดูงานโครงการธรรมธิบาลแวดล้อม สถานประกอบการและโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ณ จังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ภายในอาคารและบริเวณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ " เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่บัวหลวง มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับคณะบุคคลทุกหมู่เหล่าร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด ณ พระตำหนักจักรีบงกช ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/44672605d9f45163d7f9dfc9f65dabf1_S.jpg
“Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน”
22 เม.ย. 2562
media/k2/items/cache/420741bfceb799bdad5e5f18bd3ef148_S.jpg
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน
04 เม.ย. 2562
media/k2/items/cache/1dd4a2fe36eddbd8ffe594afcc947e06_S.jpg
การลงทะเบียน เพื่อการให้บริการชำระเงินค่าธรรมเนียมระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-payment)
03 เม.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev