การชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน ที่ธนาคารกรุงไทยได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั่วประเทศ

อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีประกาศเจตจำนงสุจริต.jpg

นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประกาศเจตจำนงสุจริต ร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริต.jpg

นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประกาศเจตจำนงสุจริต ร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/988aaae4b2e623fc963f1560bfcbe23c_S.jpg
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/a7ff2bd7841ab3920b61c5a1c6a7b0dc_S.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
07 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/039f3d55b29b08334019f5c7b5eba59e_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ครั้งที่ 3/2563
04 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev