ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/384e0374cd72d115f3b3d7ee12926dd3_S.jpg
ประชุมประจำเดือนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 12/2563
29 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/63cba6480eb3e9ba25e088cd4940e9f5_S.jpg
ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปัตตานี
28 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/b9cd6c80b7340146ccdc9bbcab10dda7_S.jpg
ประชุมคณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2564
28 ธ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev