ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ca3394282ac1c9d2ccddda08b20d0f22_S.jpg
งานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม​ (Industry Transfomation Center:ITC)​ณ​ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี​
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/7b8d8109eca1b9d091a9823a666e6911_S.jpg
ประชุมชี้แจงเรื่องการควบคุมภายในสำหรัยหน่วยงานของรัฐในตังหวัดปัตตานี
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/31433c62b019f0334770e3b69925e265_S.jpg
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ "บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด"
15 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev