ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/23737aff8120b9f6bad2feeb4518b62d_S.jpg
การมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ) และการตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคการประกอบกิจการแปรรูปอาหารทะเลของบริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/0c4e60477bc26dc4dedd47495106fb61_S.jpg
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/c98872857e7a4bba078e22b63cb19ef0_S.jpg
ประชุมร่วมกับผูู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่ ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
21 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev