ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d2e330be262b7ae75c3a244ab9457a8b_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
16 ม.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัด
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัด
16 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/13a5fbd2ac117c82c23bc4af2b175c3c_S.jpg
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
15 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev