ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญสถานประกอบการร่วมอบรม การจัดการพลังงงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในการส่งเสริมการอนึชุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เชิญสถานประกอบการร่วมอบรม การจัดการพลังงงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในการส่งเสริมการอนึชุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
01 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/0567da36bc71df8105d6d6d726195132_S.jpg
ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุงประจำปี 2564)
26 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/82466c39c13156d5138a3948222c5434_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2/2563
26 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev