วิสัยทัศน์

 "ปัตตานี เมืองนวัตกรรมอาหารฮาลาล (Halal Food Innopolis) ที่มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"