วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 10:38

ประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแนวคิด Cross Cultural:Turn Thai Wisdom to International

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562  นางสาวอารีรัตน์ สิริศาสตร์กุล รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  กล่าวต้อนรับ ในงานอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแนวคิด Cross Cultural:Turn Thai Wisdom to International ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นด้วยการออกแบบเชิง สร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2  จัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี  ซึ่งมีผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และนักข่าว เข้าร่วม ประมาณ 60 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบลายผ้าให้มีความร่วมสมัย และส่งเสริม ผลักดันการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีนวัตกรรมของผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายและของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก