วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2556 16:32

ภาพยนต์สารคดี เรื่อง "เส้นทางรัก (#Love En Route)" เพื่อส่งเสริมและเผลแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย