สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามกรอบการเมิน

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *