6186d04235a3df8fe8ea4bb5b1ca83e9.png

e06b876a06d9ee474c8496f8fd438f00.jpg

38c4059ccf554796c5a5dac3d8a26aae.jpg

aaff4db5154cad668ff86a527a6f2e34.jpg

0c9cf54416853158b549c105e74c510f.jpg

446581aef259e6b0177b2d39d4b6c240.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d93ae86cd067f39aeaf9d9558d4cb282_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP:KBO) ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
13 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/358e45552294ae64f811be8eeef3248a_S.jpg
"เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
13 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/085c7d33fa11d7534df7266e6eb347b9_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
08 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev