6186d04235a3df8fe8ea4bb5b1ca83e9.png

94e2e686345bbbad0bb75adda11c432c.jpg

e06b876a06d9ee474c8496f8fd438f00.jpg

38c4059ccf554796c5a5dac3d8a26aae.jpg

2b50457fe2d3781f80a35f0646bb613f.jpg

f0d5d94d93412f345c19ccd193b0e932.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d772eeb29405c0bed4f2875ddcd7c34a_S.jpg
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา และโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/822cb52c018941fbc12d9315c678ab90_S.jpg
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษา จังหวัดพังงา
15 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/b3eb68a775b4ff5e495d75f3ab55b74c_S.jpg
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษา จังหวัดพังงา
15 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev