6186d04235a3df8fe8ea4bb5b1ca83e9.png

94e2e686345bbbad0bb75adda11c432c.jpg

e06b876a06d9ee474c8496f8fd438f00.jpg

38c4059ccf554796c5a5dac3d8a26aae.jpg

accad557aa651d13b9d53fc5140e8675.jpg

2b50457fe2d3781f80a35f0646bb613f.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1f6d02a07204e7f91dee222a6c15654e_S.jpg
เข้าร่วมงานมหรสพสมโภชและชมการแสดงฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพังงา
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/937d7d0846ff07b32d0fc10cd0bda566_S.jpg
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตอบแบบการตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/4c0f082a3d29318f6deec8cd550ef1d6_S.jpg
เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงจากที่ปรึกษาโครงการถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV) ...
23 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev