6186d04235a3df8fe8ea4bb5b1ca83e9.png

e06b876a06d9ee474c8496f8fd438f00.jpg

38c4059ccf554796c5a5dac3d8a26aae.jpg

aaff4db5154cad668ff86a527a6f2e34.jpg

0c9cf54416853158b549c105e74c510f.jpg

446581aef259e6b0177b2d39d4b6c240.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/dc7f8b78647244c3cb3563f55df9524f_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา​ ครั้งที่​ 3/2562​
11 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/9865b554df177cd5d1ac80dd4c35b53d_S.jpg
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
28 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/492083150b7af0e89621673096fe60e5_S.jpg
ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน และ SMEs รับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
25 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev