ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/abfb97821926e320928cb831a4af1b30_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพัทลุง
08 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/37753eaec7c256250baa646488967b22_S.jpg
ส่งมอบหน้ากากผ้าของกระทรวงอุตสาหกรรม
18 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/e948638c91c1e08732efc4618b2fa263_S.jpg
ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก "บวร"
18 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev