ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1e7c2689344ef3a5b3e8670b51f909c1_S.jpg
สำรวจความต้องการของกลุ่มกระจูด
24 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/22b602cab2dae3a2ce750bc82fe7307a_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพัทลุง (มผช.)
11 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/29bcaaede9e611eabef9b64877ede380_S.jpg
มอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
30 ส.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev