ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ce60eec033aeb16c14aa1ddcc4628f03_S.jpg
กพร. ผลักดันสถานประกอบการยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
26 ต.ค. 2563
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/14affa13a3795b177f8127d1c472c042_S.jpg
ลงพื้นที่ประสานติดตามการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุนชน (มผช.)
09 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev