ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e36c07cdccf4f26d09f02e6832b793ee_S.jpg
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดพัทลุง
11 ธ.ค. 2561
media/k2/items/cache/3b5bcec87e582f439afc92dea52f7d02_S.jpg
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
07 ธ.ค. 2561
media/k2/items/cache/b8ff8aa023e1125fd96d43148bf191c6_S.jpg
พิธีสมโภชพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
06 ธ.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev