ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/bb4d321fc1cddc0ec8c0b9dff7204269_S.jpg
ประชุมชี้แจงโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน
19 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/6dc622ac9a3c205d92d42dfa787bd4ec_S.jpg
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ
19 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/23116d8079e12ae017cdf3628257afcc_S.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี 2563
17 ธ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev