ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3b8457be866f7af5bf1db0fb128d543e_S.jpg
ร่วมเปิดงานและแถลงข่าวการจัดงาน Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพัทลุง
20 มิ.ย. 2561
media/k2/items/cache/f585971fc1fbaca3c3043cebd7456446_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด
18 มิ.ย. 2561
media/k2/items/cache/33cf117627c1f4c261fc668625a54f91_S.jpg
พบปะหารือร่วมกับสมาชิกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดพัทลุง (คพอ.)
06 มิ.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev