ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/361f3d787550570d96066fc90a07c489_S.jpg
สัมมนาเชิงปฎิัติการ "การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสอดคล้องตามมาตรฐานสากล"
27 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/e711d16eb9696d0322b84982c958d457_S.jpg
โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน
22 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/f8ccca7c429006de6f2cc1753603ae2a_S.jpg
ประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
22 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev