5c23cadffa25e8dd57f6994139263925.jpg

aa6de6a6f96333f422b53d2e8c897c1a.jpg

18cddee220acb3da5c5f01da0c13184e.jpg

e7fe6f671c5fbfac6ec920e58721ba1c.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/8f5d2922a16eb88a1a66184821cd7178_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน
19 เม.ย. 2562
media/k2/items/cache/e95bd822b9b54286c7a79999c68d8851_S.jpg
การฝึกอบรม/บรรยาย เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และการประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ...
10 เม.ย. 2562
media/k2/items/cache/998531eaf717026a8bb89388273e597b_S.jpg
พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
09 เม.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev