6bc78635e88c5edfdc5fcf1d396b4865.gif

bd393740cbc8f0f4f8586b320fc918d7.jpg

943b2bbe89a4b58b3130da067065355f.jpg

2c3ab389839351e5d8659e5cb34bd340.jpg

7d12e9c29b426963ce69d3f5c2997229.jpg

943b2bbe89a4b58b3130da067065355f.png

751046fc671a7f3bc1f034b2d3a35e60.jpg

85c27f98b402d87ac0b03644c964387a.jpg

ec8a8a16b6af2f43cc592b775bdc9351.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/5fa05720b614587444956b0b43aadb66_S.jpg
ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย และโครงการ OPOAI-C
26 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/e79c3692d8ccb7ac4008b54e0517aa94_S.jpg
ให้บริการปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
26 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/eeccac5bdbd6e847da7a3fd69de688cc_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ พย 51 - 1/2564
21 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev