6bc78635e88c5edfdc5fcf1d396b4865.gif

bd393740cbc8f0f4f8586b320fc918d7.jpg

943b2bbe89a4b58b3130da067065355f.jpg

2c3ab389839351e5d8659e5cb34bd340.jpg

7d12e9c29b426963ce69d3f5c2997229.jpg

943b2bbe89a4b58b3130da067065355f.png

751046fc671a7f3bc1f034b2d3a35e60.jpg

85c27f98b402d87ac0b03644c964387a.jpg

ec8a8a16b6af2f43cc592b775bdc9351.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c421486b196b6c4d5ff36ed3141be68a_S.jpg
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบการมรณภาพ 1 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6
29 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/106901063e0c42be252f9871ab8ab2bb_S.jpg
“มอบหน้ากากผ้าสู้ภัย COVID-19”
17 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/df29cca67e083ea3f05ec2449573af8d_S.jpg
สำรวจความพร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อ พัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + MINI ITC)
16 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev