รัฐมนตรีฯ สุริยะ เป็นประธานเปิดงาน The 4th Business Connecting 2019 “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน สู่ความเป็นไปได้ทางความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น”

19 พ.ย 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน The 4th Business Connecting 2019 “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน สู่ความเป็นไปได้ทางความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น” พร้อมด้วย นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายอซึชิ ทาเคะทานิ ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ นายมาซาฮิโกะ โฮซากะ ประธานศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และนักธุรกิจทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องฟูจิ ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ

 

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองประเทศ รวมถึงมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ CLM โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจ เนื่องด้วย supply chain ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศดังกล่าวยังขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยีและทักษะงานช่าง จึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของทุกประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 

ทั้งนี้ ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เป็นการสัมมนาสรุปผลการสำรวจโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ กัมพูชา ลาว และพม่า ภายใต้การบรรยายหัวข้อ "บริษัทไทยและญี่ปุ่นควรร่วมมือกันอย่างไรในการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ CLM" โดย บริษัท เอ็นอาร์ไอ คอนซัลติ้ง แอนด์โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน" โดย บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์นชั่นแนล เอเชีย จำกัด มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในประเทศไทย กัมพูชา และพม่า นอกจากนี้ ช่วงที่ 2 เป็นการเปิดเวทีให้กับผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น จำนวน 25 บริษัท ได้ทำการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย และคาดว่าจะก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างกันกว่า 100 คู่ 

 

รัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีโอกาสจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นพันธมิตรที่ดีทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนธุรกิจกันมาอย่างยาวนาน และขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่เห็นความสำคัญของประเทศไทย ในการร่วมลงนาม MOU เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ระหว่างศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว หรือ Tokyo SME Support Center กับกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจะดูแลนักลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นอย่างดี ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน