รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานเปิดสถานีชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า PCX พร้อมเยี่ยมชมการศึกษารูปแบบ EV Sharing แห่งแรกในประเทศไทย

19 พ.ย 2562

18 พฤศจิกายน 2562 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า PCX (PCX Electric Smart Station)โดยมี มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับ ณ ตึกเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

สถานีชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า PCX (PCX Electric Smart Station) แห่งแรกของไทย มีขึ้นเพื่อทดลองศึกษารูปแบบของ EV Sharing หรือการแบ่งปันการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านแอพพลิเคชันฮ้อป (HAUP) โดยสามารถเข้าถึงและใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟนเป็นตัวเชื่อมต่อ ทั้งนี้สถานีชาร์จฯ ได้ติดตั้งเทคโนโลยีไว้ อาทิ หลังคา Solar Roof สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวสถานีและรองรับการเก็บพลังงานสำรองสำหรับฟังก์ชันสลับแบตเตอรี่ (Battery Swapping) ได้ #กระทรวงอุตสาหกรรม #รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #รองปลัดภานุวัฒน์ #สถานีชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้าPCX #รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า